Köszöntjük Isaszeg város hivatalos honlapján!
Köszöntjük Isaszeg város hivatalos honlapján!

EUROPE FOR US, WE FOR EUROPE

2017. június 8 - 11

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest Megye

 

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

Isaszeg, a mi városunk

Támogatott Linkek


  

 

 Regina Alapítvány

 

Egyházak Isaszegen

A Római Katolikus Egyházközség

Isaszeg lakosságának többségét hagyományosan a római katolikus vallás hívei teszik ki. Napjainkban a katolikusok vallásukat két templomban is gyakorolhatják. A város régi, műemlék temploma a XII. században épült és Szent Márton tiszteletére szentelték, átalakított formában, de ma is használatban van. A növekvő Isaszeg számára ez az épület a XX. század elejére már szűkösnek bizonyult, így 1937-ben elhelyezték az épülő új Szent István-templom alapkövét, ami a hívek áldozat-vállalásának szép példájaként készült el. Az alapokhoz először nagy fáradsággal mesterséges dombot emeltek a völgyben épült templomhoz, fenntartva azt a hagyományt, hogy a templomnak ki kell emelkednie környezetéből.

A katolikus templom

Katolikus templom

Az elmúlt évtizedekben a templomot folyamatosan korszerűsítették, hogy megfeleljen a modern igényeknek. 1986-ban helyére emelték a földön összeszerelt toronysisakot. Az utóbbi négy évben felújították az elektromos hálózatot, hangerősítőket szereltek fel, s a fűthető templomban télen sem kell dideregniük a híveknek. Takács István mezőkövesdi templomfestő 1982-ben elkészítette a freskókat, a keresztút képeit. Az oltárképen egy régi isaszegi népviseletbe öltözött család, az 1849-es híres csata tüzére és vörössipkás katonája láthatók. Ők a tanúi a főjelenetnek, amint István a Szűzanya oltalmába ajánlja az országot. Az országban egyedül itt örökítették meg a vörössipkások emlékét, s a képhez azóta is elzarándokolnak mai utódaik.

Az egyházközség a Váci Egyházmegye részét képezi, plébánosa jelenleg Gulyka József. A templomban hetente nyolc alaklommal celebrálnak szentmisét. Fontos fejlemény az egyházközség életében, hogy egyre több fiatal kapcsolódik a közösséghez. Rendszeresen tartanak diákmiséket, a templom ének- és zenekara pedig elismert része a város kulturális életének, gyakran szerepelnek a helyi rendezvényeken, például az április 6-i csata-emléknapon, vagy a templom búcsúnapján, augusztus 20-án.

Református Egyházközség

A református templom

Református templom

A reformáció az eredendően katolikus Isaszegen csak akkor tudott gyökeret verni, amikor egyre többen költöztek k Budapestről a városba. Az Isaszegi Anyaegyházközség a Dunamelléki Egyházkerült Északpesti Egyházmegyéjének része. A református templom nem számít ugyan különleges műemléknek, de a falán elhelyezett 1848-as emléktábla miatt sokan keresik fel ezt a helyet. Jelenleg már közel ezer református hívő él a városban, így ez számít a második legnépesebb gyülekezetnek.

Adventista gyülekezet

Az isaszegi adventista gyülekezet csak néhány évtizedes múltra tekinthet vissza. A vallás az 1980-as években jelent meg a városban, amikor Budapestről többen költöztek ki, magukkal hozva természetesen hitüket is. Sokáig a hívők a fővárosi gyülekezetek valamelyikébe jártak. A rendszerváltás után fogalmazódott meg a gondolat az önálló imaház létesítésére. Az önkormányzat sietett a gyülekezet segítségére, és a középületeknek fenntartott telkek egyikét adták el a gyülekezetnek, ahol felépülhetett a ma is látható imaház.

A Hetednapi Adventista Egyház kápolnája

Pünkösdi Közösség

A városban az 1930-as évek óta van jelen a pünkösdi hívők csoportja. Sokáig magánházaknál jöttek össze, és tartották heti rendszeres imaóráikat. 1965-től egy ideig a református templom adott otthont istentiszteleteinek, létszámuk ekkor már meghaladta a 30 főt. A rendszerváltás elhozta valódi vallásszabadság teremtette lehetőséget kihasználva 1993-ban készült el a korszerű, 200-250 férőhelyes pünkösdi imaház. A gyülekezetnek jelenleg 70 alámerített tagja és sok-sok látogatója van.

A gyülekezeti élet elválaszthatatlan része az Exodus zenekar, amely 1991-ben alakult a zenét szerető lelkes amatőrökből. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel bírnak, többek között Izráel Keresztény Barátaival ápolnak szoros együttműködést, de jártak erdélyi evangelizációs túrán is. A gyülekezet évek óta segíti a hitéleti tevékenységet a határokon túl is, többek között Erdélyben és Moldvában.

Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség imaháza

Isaszegi esemény -és rendezvénynaptár

h k s c p s v
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Közvilágítás hibabejelentő

Munkaidőben: 06 28 520 873
Éjjel-nappal: 06 80 625 726
Online felület:

Isaszegi vállalkozások

Nemzetiségi Önkormányzatok

Belépés